Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay

Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI VÔ ĐỊCH BẮC NEW SOUTH WALES ÚC
0-0
2H 2'
Broadmeadow Magic
Valentine FC
Hòa
1.0
0.93
0.91
1.5/2
0.75
u
-0.93
1.46
7.50
3.35
0.5/1
0.62
-0.78
2.0
-0.88
u
0.70
1-0
2H 6'
Charlestown Azzurri FC
Newcastle Olympic FC
Hòa
0.81
0/0.5
-0.97
2.5
0.92
u
0.90
1.56
5.90
3.25
0
-0.87
0.71
2.5/3
-0.85
u
0.67
JAPAN FOOTBALL LEAGUE
0-1
1H 37'
FC Osaka
Tokyo Musashino United FC
Hòa
0.5/1
0.89
0.97
2.5/3
0.95
u
0.89
2.96
2.26
3.15
0/0.5
-0.59
0.45
1.5
-0.51
u
0.35
25.00
1.24
3.95
0.5
0.65
-0.79
2.5
0.70
u
-0.86
0
0.39
-0.53
1.5/2
-0.31
u
0.15
GIẢI HẠNG 1 BẮC NEW SOUTH WALES ÚC
2-1
H.Time
Toronto Awaba FC
South Cardiff FC
Hòa
0/0.5
-0.98
0.78
4.5
0.81
u
0.99
1.32
8.90
4.00
0
0.61
-0.81
4.5/5
-0.93
u
0.73
0-1
H.Time
West Wallsend SFC
Thornton Redbacks FC
Hòa
0.5
-0.99
0.79
2.5/3
-0.99
u
0.79
3.85
1.79
3.35
0/0.5
0.69
-0.89
2.5
0.75
u
-0.95
AUSTRALIA QUEENSLAND NATIONAL PREMIER LEAGUE U23
2-1
2H 35'
Sunshine Coast Wanderers U23
1
Gold Coast United U23
Hòa
0.96
0/0.5
0.84
3.5
0.74
u
-0.94
1.54
7.70
2.93
0.54
0.5
-0.74
3.5/4
-0.93
u
0.73
0-0
1H 3'
Brisbane Olympic FC U23
Eastern Suburbs U23
Hòa
0
0.82
0.98
3.5/4
0.86
u
0.94
2.28
2.48
3.60
0
0.81
0.99
1.5
0.94
u
0.86
2.72
2.98
2.40
0/0.5
-0.95
0.75
3.5
0.69
u
-0.89
0/0.5
-0.81
0.61
1/1.5
0.62
u
-0.82
AUSTRALIA FOOTBALL QUEENSLAND PREMIER LEAGUE 1 U23
1-1
2H 29'
Sunshine Coast FC U23
Mitchelton FC U23
Hòa
0.64
0/0.5
-0.84
2.5/3
-0.98
u
0.78
4.85
2.80
1.80
0
-0.68
0.48
2.5
0.70
u
-0.90
WESTERN AUSTRALIA AMATEUR PREMIER DIVISION RESERVE
0-1
1H 36'
Leeming Strikers SC (Dự Bị)
Quinns FC (Dự Bị)
Hòa
0.85
0.5/1
0.91
 
 
 
 
 
 
-0.91
0.5
0.67
 
 
 
 
 
 
SABA ELITE FRIENDLY Virtual PES 21 - 5 Mins Play
1-2
2H 4'
Colombia (V)
Bồ Đào Nha (V)
0
-0.76
0.56
3.5
-0.29
u
0.13
0-0
Colombia (V) (Luân Lưu)
Bồ Đào Nha (V) (Luân Lưu)
0
0.92
0.92
5.5
0.84
u
1.00
SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 - 20 Mins Play
1-1
2H 5'
Ba Lan (V)
Bồ Đào Nha (V)
Hòa
0.63
0/0.5
-0.87
2.5/3
0.77
u
0.99
4.15
2.63
1.89
0
-0.75
0.51
3.0
-0.82
u
0.58
0-1
1H 4'
Costa Rica (V)
Hàn Quốc (V)
Hòa
0.95
0.5/1
0.81
3.5/4
0.81
u
0.95
10.00
1.19
4.75
0.98
0.5
0.78
2/2.5
0.89
u
0.87
30.00
1.10
4.75
0.68
1.0
-0.92
3.5
0.63
u
-0.87
0.67
0.5/1
-0.91
2.5
-0.82
u
0.58
1-0
1H 4'
Ai Cập (V)
Nhật Bản (V)
Hòa
0.97
0.5
0.79
2.5/3
0.80
u
0.96
1.97
3.05
3.15
0.91
0/0.5
0.85
1.5/2
0.89
u
0.87
1.51
7.20
2.86
0.69
0.5/1
-0.93
3.0
-0.85
u
0.61
0.51
0.5
-0.75
1.5
0.58
u
-0.82
SABA CLUB FRIENDLY Virtual FIFA 21 - 16 Mins Play
1-1
2H 5'
Girondins de Bordeaux (V)
Nimes (V)
Hòa
0
0.70
-0.94
2.5/3
0.67
u
-0.91
2.87
3.50
1.94
0/0.5
-0.79
0.55
3.0
-0.89
u
0.65
SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 - 15 Mins Play
1-1
2H 9'
Manchester City (V)
Paris Saint Germain (V)
 
 
 
 
 
 
 
 
0-0
Manchester City (V) (Luân Lưu)
Paris Saint Germain (V) (Luân Lưu)
0
0.84
1.00
5.5
0.74
u
-0.90
Giờ
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN)
TRỰC TIẾP 02:30PM
Argentina U23
Ai Cập U23
Hòa
0.5/1
-0.99
0.91
2/2.5
0.91
u
0.99
1.77
4.35
3.50
0/0.5
0.94
0.96
1.0
-0.84
u
0.74
2.29
5.80
2.04
0.5
0.77
-0.85
2.5
-0.81
u
0.71
0.5
-0.77
0.67
0.5/1
0.72
u
-0.82
1.0
-0.71
0.63
2.0
0.66
u
-0.76
0
0.38
-0.48
1/1.5
-0.58
u
0.48
TRỰC TIẾP 03:00PM
Pháp U23
Nam Phi U23
Hòa
1.5
0.84
-0.92
3.0
-0.91
u
0.81
1.23
10.00
5.70
0.5/1
-0.99
0.89
1/1.5
0.97
u
0.93
1.68
7.30
2.72
1.5/2
-0.93
0.85
2.5/3
0.81
u
-0.91
0.5
0.68
-0.78
1.5
-0.71
u
0.61
1/1.5
0.62
-0.70
3/3.5
-0.72
u
0.62
1.0
-0.58
0.48
1.0
0.54
u
-0.64
TRỰC TIẾP 03:00PM
Honduras U23
New Zealand U23
Hòa
0
0.80
-0.88
2.0
0.84
u
-0.94
2.61
2.79
2.96
0
0.85
-0.95
0.5/1
0.85
u
-0.95
3.35
3.75
1.87
0/0.5
-0.83
0.75
2/2.5
-0.82
u
0.72
0/0.5
-0.60
0.50
1.0
-0.65
u
0.55
0.5
-0.62
0.54
1.5/2
0.64
u
-0.74
0.43
0/0.5
-0.53
0.5
0.58
u
-0.68
TRỰC TIẾP 03:30PM
Brazil U23
Bờ Biển Ngà U23
Hòa
1.5/2
0.97
0.95
3/3.5
-0.97
u
0.87
1.23
9.90
5.90
0.5/1
0.97
0.93
1/1.5
0.84
u
-0.94
1.66
8.20
2.66
1.5
0.75
-0.83
3.0
0.75
u
-0.85
0.5
0.66
-0.76
1.5
-0.75
u
0.65
2.0
-0.75
0.67
3.5
-0.77
u
0.67
1.0
-0.68
0.58
1.0
0.45
u
-0.55
TRỰC TIẾP 05:30PM
Tây Ban Nha U23
Úc U23
Hòa
1/1.5
0.87
-0.95
2.5
0.98
u
0.92
1.35
8.60
4.50
0.5
0.93
0.97
1.0
0.96
u
0.94
1.93
7.90
2.20
1.5
-0.88
0.80
2/2.5
0.72
u
-0.82
0.5/1
-0.75
0.65
1/1.5
-0.70
u
0.60
1.0
0.62
-0.70
2.5/3
-0.79
u
0.69
0/0.5
0.54
-0.64
0.5/1
0.59
u
-0.69
TRỰC TIẾP 06:00PM
Nhật Bản U23
Mexico U23
Hòa
0
-0.86
0.78
2.5
-0.98
u
0.88
2.74
2.47
3.20
0
-0.96
0.86
1.0
-0.94
u
0.84
3.45
3.15
2.02
0.79
0/0.5
-0.87
2/2.5
0.77
u
-0.87
0.62
0/0.5
-0.72
0.5/1
0.60
u
-0.70
0.60
0.5
-0.68
2.5/3
-0.74
u
0.64
0/0.5
-0.57
0.47
1/1.5
-0.60
u
0.50
TRỰC TIẾP 06:00PM
Hàn Quốc U23
Romania U23
Hòa
0/0.5
0.86
-0.94
2.0
0.80
u
-0.90
2.19
3.30
3.10
0/0.5
-0.79
0.69
0.5/1
0.76
u
-0.86
2.75
4.25
2.00
0.5
-0.84
0.76
2/2.5
-0.84
u
0.74
0
0.60
-0.70
1.0
-0.71
u
0.61
0.5/1
-0.63
0.55
1.5/2
0.59
u
-0.69
0.32
0/0.5
-0.42
0.5
0.52
u
-0.62
TRỰC TIẾP 06:30PM
Đức U23
Ả Rập Xê Út U23
Hòa
1.5
0.91
-0.99
2.5/3
0.79
u
-0.89
1.28
8.90
5.20
0.5
0.82
-0.92
1/1.5
-0.92
u
0.82
1.82
6.70
2.49
1.5/2
-0.84
0.76
3.0
-0.90
u
0.80
0.5/1
-0.83
0.73
1.0
0.67
u
-0.77
1/1.5
0.71
-0.79
2.5
0.65
u
-0.75
0/0.5
0.50
-0.60
1.5
-0.67
u
0.57
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN) - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
07/25 02:30PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
7.5/8
0.90
0.98
21.5
0.83
u
-0.97
3.5
0.86
-0.98
9/9.5
0.85
u
-0.99
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN) - ĐỘI ĐƠN TÀI/XỈU
TRỰC TIẾP 02:30PM
Argentina U23 - Tài
Argentina U23 - Xỉu
1.5
0.97
u
0.91
0.5
0.87
u
-0.99
TRỰC TIẾP 02:30PM
Ai Cập U23 - Tài
Ai Cập U23 - Xỉu
0.5/1
0.99
u
0.89
0.5
-0.48
u
0.36
TRỰC TIẾP 03:00PM
Pháp U23 - Tài
Pháp U23 - Xỉu
2/2.5
0.91
u
0.97
1.0
-0.98
u
0.86
TRỰC TIẾP 03:00PM
Nam Phi U23 - Tài
Nam Phi U23 - Xỉu
0.5
-0.93
u
0.81
0.5
-0.36
u
0.24
TRỰC TIẾP 03:00PM
Honduras U23 - Tài
Honduras U23 - Xỉu
1.0
-0.98
u
0.86
0.5
-0.79
u
0.67
TRỰC TIẾP 03:00PM
New Zealand U23 - Tài
New Zealand U23 - Xỉu
1.0
-0.85
u
0.73
0.5
-0.70
u
0.58
TRỰC TIẾP 03:30PM
Brazil U23 - Tài
Brazil U23 - Xỉu
2.5
0.96
u
0.92
1.0
0.86
u
-0.98
TRỰC TIẾP 03:30PM
Bờ Biển Ngà U23 - Tài
Bờ Biển Ngà U23 - Xỉu
0.5/1
-0.96
u
0.84
0.5
-0.46
u
0.34
TRỰC TIẾP 05:30PM
Tây Ban Nha U23 - Tài
Tây Ban Nha U23 - Xỉu
2.0
-0.96
u
0.84
0.5/1
0.84
u
-0.96
TRỰC TIẾP 05:30PM
Úc U23 - Tài
Úc U23 - Xỉu
0.5
0.99
u
0.89
0.5
-0.36
u
0.24
TRỰC TIẾP 06:00PM
Nhật Bản U23 - Tài
Nhật Bản U23 - Xỉu
1.0
0.78
u
-0.90
0.5
-0.75
u
0.63
TRỰC TIẾP 06:00PM
Mexico U23 - Tài
Mexico U23 - Xỉu
1/1.5
0.94
u
0.94
0.5
-0.85
u
0.73
TRỰC TIẾP 06:00PM
Hàn Quốc U23 - Tài
Hàn Quốc U23 - Xỉu
1/1.5
-0.92
u
0.80
0.5
-0.81
u
0.69
TRỰC TIẾP 06:00PM
Romania U23 - Tài
Romania U23 - Xỉu
0.5/1
0.85
u
-0.97
0.5
-0.56
u
0.44
TRỰC TIẾP 06:30PM
Đức U23 - Tài
Đức U23 - Xỉu
2/2.5
0.98
u
0.90
0.5/1
0.75
u
-0.87
TRỰC TIẾP 06:30PM
Ả Rập Xê Út U23 - Tài
Ả Rập Xê Út U23 - Xỉu
0.5
0.83
u
-0.95
0.5
-0.43
u
0.31
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN) - PHẠT GÓC
07/25 02:30PM
Đội Nhà Tổng Số Phạt Góc - Chủ Nhật
Đội Khách Tổng Số Phạt Góc - Chủ Nhật
14.5/15
0.87
0.97
72.0
-0.82
u
0.64
7/7.5
0.88
0.96
33.0
1.00
u
0.82
TRỰC TIẾP 02:30PM
Argentina U23 Tổng Số Phạt Góc
Ai Cập U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
2/2.5
0.83
-0.99
8.5
-0.87
u
0.69
1.23
5.40
7.90
1.0
0.67
-0.83
4.0
-0.86
u
0.68
1.43
4.70
4.85
2.0
0.66
-0.82
9.0
-0.71
u
0.53
1/1.5
0.90
0.94
3.5
0.77
u
-0.95
TRỰC TIẾP 03:00PM
Pháp U23 Tổng Số Phạt Góc
Nam Phi U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
3.0
0.85
0.99
9.0
-0.75
u
0.57
1.15
6.50
10.00
1.5
0.80
-0.96
4.0
-0.94
u
0.76
1.30
6.00
5.60
2.5/3
0.64
-0.80
8.5
-0.93
u
0.75
1/1.5
0.63
-0.79
3.5
0.70
u
-0.88
TRỰC TIẾP 03:00PM
Honduras U23 Tổng Số Phạt Góc
New Zealand U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.5
0.76
-0.92
8.5
0.89
u
0.93
1.76
2.60
6.00
0/0.5
0.74
-0.90
4.0
-0.95
u
0.77
2.13
2.47
4.05
0.5/1
0.89
0.95
9.0
-0.81
u
0.63
0.5
-0.88
0.72
3.5
0.57
u
-0.75
TRỰC TIẾP 03:30PM
Brazil U23 Tổng Số Phạt Góc
Bờ Biển Ngà U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
2.5/3
0.76
-0.92
9.5
0.98
u
0.84
1.17
6.60
9.70
1/1.5
0.72
-0.88
4.5
-0.89
u
0.71
1.31
5.10
6.10
2.5
0.67
-0.83
9.0
0.68
u
-0.86
1.5
0.81
-0.97
4.0
0.54
u
-0.72
TRỰC TIẾP 05:30PM
Tây Ban Nha U23 Tổng Số Phạt Góc
Úc U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
3/3.5
0.86
0.98
8.5
0.91
u
0.91
1.12
7.40
11.00
1.5/2
0.82
-0.98
4.0
0.94
u
0.88
1.25
6.30
6.20
3.0
0.69
-0.85
9.0
-0.90
u
0.72
1.5
0.69
-0.85
4.5
-0.80
u
0.62
TRỰC TIẾP 06:00PM
Nhật Bản U23 Tổng Số Phạt Góc
Mexico U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0/0.5
0.87
0.97
8.5
-0.91
u
0.73
2.07
2.19
5.60
0/0.5
-0.95
0.79
4.0
-0.87
u
0.69
2.04
2.65
3.95
0.5
-0.93
0.77
9.0
-0.73
u
0.55
0
0.69
-0.85
3.5
0.81
u
-0.99
TRỰC TIẾP 06:00PM
Hàn Quốc U23 Tổng Số Phạt Góc
Romania U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
1.5
0.87
0.97
9.0
-0.93
u
0.75
1.44
3.70
6.60
0.5/1
0.97
0.87
4.0
0.97
u
0.85
1.74
3.15
4.35
1/1.5
0.74
-0.90
8.5
0.78
u
-0.96
0.5
0.74
-0.90
4.5
-0.79
u
0.61
TRỰC TIẾP 06:30PM
Đức U23 Tổng Số Phạt Góc
Ả Rập Xê Út U23 Tổng Số Phạt Góc
Hòa
2.0
0.82
-0.98
9.0
1.00
u
0.82
1.29
4.75
7.50
1.0
0.76
-0.92
4.0
0.90
u
0.92
1.49
4.25
4.80
1.5/2
0.66
-0.82
8.5
0.64
u
-0.82
0.5/1
0.62
-0.78
4.5
-0.83
u
0.65
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN) - THẺ PHẠT
07/25 02:30PM
Đội Nhà Tổng Số Thẻ Phạt - Chủ Nhật
Đội Khách Tổng Số Thẻ Phạt - Chủ Nhật
0.94
4.5
0.90
31.5
0.94
u
0.88
0.94
2.0
0.90
11.0
-0.91
u
0.73
TRỰC TIẾP 02:30PM
Argentina U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Ai Cập U23 Tổng Số Thẻ Phạt
0.94
0.5/1
0.90
4.5
0.76
u
-0.94
0.89
0/0.5
0.95
1.5
0.91
u
0.91
-0.96
0.5
0.80
5.0
-0.96
u
0.78
0.55
0.5
-0.71
2.0
-0.70
u
0.52
TRỰC TIẾP 03:00PM
Pháp U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Nam Phi U23 Tổng Số Thẻ Phạt
0.80
1.0
-0.96
3.5
0.95
u
0.87
0.65
0.5
-0.81
1.0
0.72
u
-0.90
-0.96
0.5/1
0.80
3.0
0.72
u
-0.90
0.97
0/0.5
0.87
1.5
-0.68
u
0.50
TRỰC TIẾP 03:00PM
Honduras U23 Tổng Số Thẻ Phạt
New Zealand U23 Tổng Số Thẻ Phạt
0
0.85
0.99
4.0
0.89
u
0.93
0
0.89
0.95
1.5
-0.89
u
0.71
0/0.5
-0.88
0.72
3.5
0.62
u
-0.80
0/0.5
-0.70
0.54
1.0
0.50
u
-0.68
TRỰC TIẾP 03:30PM
Brazil U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Bờ Biển Ngà U23 Tổng Số Thẻ Phạt
0.96
1.0
0.88
4.0
0.81
u
-0.99
0.78
0.5
-0.94
1.5
-0.93
u
0.75
0.70
1/1.5
-0.86
4.5
-0.86
u
0.68
1.00
0/0.5
0.84
1.0
0.46
u
-0.64
TRỰC TIẾP 05:30PM
Tây Ban Nha U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Úc U23 Tổng Số Thẻ Phạt
-0.97
0.5/1
0.81
4.0
0.97
u
0.85
0.90
0/0.5
0.94
1.5
-0.83
u
0.65
0.79
1.0
-0.95
3.5
0.70
u
-0.88
0.60
0.5
-0.76
1.0
0.52
u
-0.70
TRỰC TIẾP 06:00PM
Nhật Bản U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Mexico U23 Tổng Số Thẻ Phạt
0
0.89
0.95
3.5
0.94
u
0.88
0
0.89
0.95
1.0
0.72
u
-0.90
0/0.5
-0.88
0.72
4.0
-0.84
u
0.66
0/0.5
-0.70
0.54
1.5
-0.64
u
0.46
TRỰC TIẾP 06:00PM
Hàn Quốc U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Romania U23 Tổng Số Thẻ Phạt
0.89
0.5
0.95
4.0
-0.91
u
0.73
0.70
0/0.5
-0.86
1.5
-0.78
u
0.60
-0.95
0/0.5
0.79
3.5
0.72
u
-0.90
0
-0.80
0.64
1.0
0.54
u
-0.72
TRỰC TIẾP 06:30PM
Đức U23 Tổng Số Thẻ Phạt
Ả Rập Xê Út U23 Tổng Số Thẻ Phạt
0.86
0.5/1
0.98
4.0
0.89
u
0.93
0.75
0/0.5
-0.91
1.5
-0.80
u
0.62
0.96
0.5
0.88
3.5
0.70
u
-0.88
0.50
0.5
-0.66
1.0
0.52
u
-0.70
*THẾ VẬN HỘI 2020 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI NHẬT BẢN) - TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
07/25 02:30PM
Argentina U23
Ai Cập U23
2.5/3
0.74
-0.94
11.5
-0.82
u
0.62
1/1.5
0.85
0.95
5.0
0.95
u
0.85
07/25 03:00PM
Pháp U23
Nam Phi U23
4.5/5
0.85
0.95
12.0
0.94
u
0.86
2/2.5
0.73
-0.93
5.5
-1.00
u
0.80
07/25 03:00PM
Honduras U23
New Zealand U23
0.5/1
0.86
0.94
10.5
0.75
u
-0.95
0/0.5
0.85
0.95
5.0
-0.95
u
0.75
07/25 03:30PM
Brazil U23
Bờ Biển Ngà U23
4.5
-0.98
0.78
12.5
0.75
u
-0.95
2/2.5
-1.00
0.80
5.5
0.70
u
-0.90
07/25 05:30PM
Tây Ban Nha U23
Úc U23
4.5
0.95
0.85
11.5
0.85
u
0.95
2/2.5
-1.00
0.80
5.0
0.80
u
1.00
07/25 06:00PM
Nhật Bản U23
Mexico U23
0/0.5
0.92
0.88
11.5
-0.86
u
0.66
0/0.5
-0.90
0.70
5.0
-1.00
u
0.80
07/25 06:00PM
Hàn Quốc U23
Romania U23
1.5/2
0.90
0.90
11.0
0.85
u
0.95
0.5/1
-1.00
0.80
5.0
0.90
u
0.90
07/25 06:30PM
Đức U23
Ả Rập Xê Út U23
3.5
0.76
-0.96
12.0
0.95
u
0.85
1.5
0.70
-0.90
5.5
-0.95
u
0.75
FANTASY MATCH
07/25 02:30PM
Argentina U23
Brazil U23
0.80
1.0
1.00
4.0
-0.98
u
0.78
0.71
0/0.5
-0.91
1.5/2
-0.95
u
0.75
07/25 02:30PM
Argentina U23
Pháp U23
0.88
0.5/1
0.92
3.5/4
0.92
u
0.88
0.90
0/0.5
0.90
1.5/2
0.99
u
0.81
07/25 02:30PM
Argentina U23 + Brazil U23
Ai Cập U23 + Bờ Biển Ngà U23
2.5
0.90
0.90
5/5.5
0.78
u
-0.98
1.0
0.80
1.00
2.5
0.98
u
0.82
07/25 02:30PM
Argentina U23 + Pháp U23
Ai Cập U23 + Nam Phi U23
2/2.5
0.74
-0.94
5/5.5
0.88
u
0.92
1.0
0.85
0.95
2.5
-0.94
u
0.74
07/25 05:30PM
Đức U23
Shanghai Port FC
0/0.5
0.95
0.85
4.0
0.80
u
1.00
0
0.66
-0.86
1.5/2
0.85
u
0.95
07/25 05:30PM
Đức U23 + Shanghai Port FC
Ả Rập Xê Út U23 + Tianjin Jinmen Tiger
3.0
0.87
0.93
5/5.5
0.80
u
1.00
1/1.5
0.75
-0.95
2.5
-0.95
u
0.75
07/25 05:30PM
Hàn Quốc U23
Shanghai Port FC
0.90
0.5/1
0.90
3/3.5
0.92
u
0.88
0.86
0/0.5
0.94
1/1.5
0.70
u
-0.90
07/25 05:30PM
Hàn Quốc U23 + Shanghai Port FC
Romania U23 + Tianjin Jinmen Tiger
1.5/2
0.80
1.00
4.5
0.80
u
1.00
0.5/1
0.85
0.95
2.0
0.85
u
0.95
07/25 05:30PM
Mexico U23
Shanghai Port FC
1.00
0.5/1
0.80
3/3.5
0.92
u
0.88
0.98
0/0.5
0.82
1/1.5
0.70
u
-0.90
07/25 05:30PM
Mexico U23 + Shanghai Port FC
Nhật Bản U23 + Tianjin Jinmen Tiger
1.5
0.78
-0.98
5.0
0.86
u
0.94
0.5/1
-0.98
0.78
2/2.5
0.92
u
0.88
07/25 05:30PM
Tây Ban Nha U23
Đức U23
0.90
0/0.5
0.90
4.0
0.86
u
0.94
0
-0.82
0.62
1.5/2
0.92
u
0.88
07/25 05:30PM
Tây Ban Nha U23
Hàn Quốc U23
0.5
0.76
-0.96
3.0
0.80
u
1.00
0/0.5
0.96
0.84
1/1.5
0.85
u
0.95
07/25 05:30PM
Tây Ban Nha U23
Mexico U23
0.5/1
0.99
0.81
3.0
0.80
u
1.00
0/0.5
0.94
0.86
1/1.5
0.85
u
0.95
07/25 05:30PM
Tây Ban Nha U23 + Đức U23
Úc U23 + Ả Rập Xê Út U23
2.5/3
0.83
0.97
5/5.5
0.84
u
0.96
1/1.5
0.88
0.92
2.5
-0.96
u
0.76
07/25 05:30PM
Tây Ban Nha U23 + Hàn Quốc U23
Úc U23 + Romania U23
1.5
0.75
-0.95
4.5
0.80
u
1.00
0.5/1
-1.00
0.80
2.0
0.85
u
0.95
07/25 05:30PM
Tây Ban Nha U23 + Mexico U23
Úc U23 + Nhật Bản U23
1/1.5
0.74
-0.94
5.0
0.90
u
0.90
0.5
0.80
1.00
2/2.5
0.96
u
0.84
07/25 06:00PM
Hàn Quốc U23
Đức U23
0.80
1.0
-1.00
3.5
-1.00
u
0.80
-0.95
0/0.5
0.75
1.5
-1.00
u
0.80
07/25 06:00PM
Hàn Quốc U23 + Đức U23
Romania U23 + Ả Rập Xê Út U23
1.5/2
0.82
0.98
4.5/5
0.80
u
1.00
0.5/1
0.84
0.96
2/2.5
-0.98
u
0.78
07/25 06:00PM
Mexico U23
Đức U23
0.88
1.0
0.92
3.5
-1.00
u
0.80
-0.86
0/0.5
0.66
1.5
-1.00
u
0.80
07/25 06:00PM
Mexico U23
Hàn Quốc U23
0
0.92
0.88
2.5
0.92
u
0.88
0
0.98
0.82
1.0
0.92
u
0.88
07/25 06:00PM
Mexico U23 + Đức U23
Nhật Bản U23 + Ả Rập Xê Út U23
1.5
0.80
1.00
5/5.5
0.84
u
0.96
0.5/1
-0.98
0.78
2.5
-0.96
u
0.76
07/25 06:00PM
Mexico U23 + Hàn Quốc U23
Nhật Bản U23 + Romania U23
0/0.5
0.72
-0.92
4.5
0.84
u
0.96
0/0.5
-0.95
0.75
2.0
0.90
u
0.90
GIẢI K LEAGUE 1 HÀN QUỐC
TRỰC TIẾP 05:00PM
Ulsan Hyundai Horang-i
Suwon FC
Hòa
0.5/1
-0.96
0.88
2.5
0.89
u
-0.99
1.76
4.20
3.65
0/0.5
0.94
0.96
1.0
0.90
u
0.98
2.38
4.35
2.13
0.5
0.76
-0.84
2.5/3
-0.90
u
0.80
0.5
-0.72
0.60
1/1.5
-0.70
u
0.60
1.0
-0.69
0.61
2/2.5
0.65
u
-0.75
0
0.41
-0.51
0.5/1
0.58
u
-0.68
TRỰC TIẾP 06:00PM
Gangwon FC
Jeju United
Hòa
0.81
0/0.5
-0.89
2.0
0.86
u
-0.96
2.92
2.44
3.05
0
-0.93
0.81
0.5/1
0.88
u
-0.98
3.70
3.25
1.85
0
-0.82
0.74
2/2.5
-0.84
u
0.74
0.56
0/0.5
-0.66
1.0
-0.70
u
0.60
0.59
0.5
-0.67
1.5/2
0.63
u
-0.73
0/0.5
-0.50
0.40
0.5
0.60
u
-0.70
KOREA K LEAGUE 2
TRỰC TIẾP 05:00PM
Chungnam Asan
Gyeongnam
Hòa
0.84
0/0.5
-0.94
2/2.5
-0.97
u
0.85
2.94
2.29
3.10
0
-0.83
0.71
0.5/1
0.76
u
-0.88
3.85
2.95
1.92
0
-0.83
0.73
2.0
0.73
u
-0.85
0.58
0/0.5
-0.70
1.0
-0.75
u
0.63
TRỰC TIẾP 06:00PM
Bucheon FC 1995
Jeonnam Dragons
Hòa
-1.00
0.5
0.90
2.0
-0.93
u
0.81
4.10
1.90
3.00
0.80
0/0.5
-0.92
0.5/1
0.97
u
0.91
4.90
2.61
1.88
0.72
0.5/1
-0.82
1.5/2
0.75
u
-0.87
0.50
0.5
-0.62
0.5
0.63
u
-0.75
GIẢI VÔ ĐỊCH QUEENSLAND ÚC
TRỰC TIẾP 01:15PM
Sunshine Coast Wanderers
Gold Coast United
Hòa
0.5
-0.93
0.77
3.5
0.91
u
0.91
2.07
2.79
3.60
0/0.5
-0.89
0.73
1.5
0.97
u
0.85
2.43
3.40
2.44
TRỰC TIẾP 03:00PM
Brisbane Olympic FC
Eastern Suburbs
Hòa
1.5
0.90
0.94
3.5/4
0.85
u
0.97
1.34
5.80
5.00
0.5/1
-1.00
0.84
1.5/2
-0.91
u
0.73
1.70
5.50
2.85
JAPAN FOOTBALL LEAGUE
TRỰC TIẾP 01:00PM
Maruyasu Okazaki
Veertien Mie FC
Hòa
0
-0.92
0.76
2/2.5
-0.99
u
0.81
2.78
2.34
3.00
0
-0.97
0.81
0.5/1
0.73
u
-0.91
3.55
3.15
1.92
TRỰC TIẾP 01:00PM
Matsue City FC
Sony Sendai FC
Hòa
0.87
0.5
0.97
2.5
0.94
u
0.88
3.20
1.97
3.35
0.75
0/0.5
-0.91
1.0
0.95
u
0.87
4.20
2.50
2.07
TRỰC TIẾP 01:00PM
MIO Biwako Shiga
FC Tiamo Hirakata
Hòa
0.83
0.5
-0.99
2.5
0.99
u
0.83
3.15
2.01
3.25
0.74
0/0.5
-0.90
1.0
-0.98
u
0.80
4.25
2.53
2.04
TRỰC TIẾP 04:00PM
Iwaki FC
Honda Lock SC
Hòa
1.5
0.84
-1.00
2.5/3
0.86
u
0.96
1.24
8.20
5.00
0.5/1
-0.96
0.80
1/1.5
-0.89
u
0.71
1.69
8.50
2.42
TRỰC TIẾP 04:00PM
Suzuka Point Getters
FC Kariya
Hòa
0.5
0.85
0.99
2.5
0.93
u
0.89
1.85
3.60
3.35
0/0.5
0.99
0.85
1.0
0.93
u
0.89
2.38
4.95
2.03
GIẢI VÔ ĐỊCH THỦ ĐÔ ÚC
TRỰC TIẾP 03:00PM
Cooma Tigers (N)
Canberra Croatia FC
Hòa
0.75
0/0.5
-0.95
3/3.5
0.81
u
0.99
2.62
2.22
3.60
0
-0.99
0.79
1.5
-0.96
u
0.76
3.05
2.69
2.39
TRỰC TIẾP 03:00PM
Tuggeranong United (N)
Belconnen United
Hòa
0.89
0.5/1
0.91
3.0
0.80
u
1.00
3.60
1.72
3.85
-0.91
0/0.5
0.71
1/1.5
0.85
u
0.95
4.90
1.98
2.45
AUSTRALIA FOOTBALL QUEENSLAND PREMIER LEAGUE 1
TRỰC TIẾP 01:15PM
Sunshine Coast FC
Mitchelton FC
Hòa
0.94
0.5
0.90
3/3.5
0.77
u
-0.95
2.95
1.90
3.90
0.73
0/0.5
-0.89
1.5
-0.85
u
0.67
3.50
2.46
2.33
KOREA K3 LEAGUE
TRỰC TIẾP 03:00PM
Yangju Citizen
Paju Citizen
Hòa
0.96
0.5
0.84
2.5
0.83
u
0.97
3.55
1.84
3.40
0.85
0/0.5
0.95
1.0
0.83
u
0.97
4.50
2.31
2.15
AUSTRALIA FOOTBALL QUEENSLAND WOMEN PREMIER LEAGUE
TRỰC TIẾP 03:00PM
Virginia United (Nữ)
Western Pride (Nữ)
Hòa
-1.00
1.0
0.84
4.0
0.90
u
0.92
4.35
1.51
4.35
0.83
0.5
-0.99
1.5/2
0.96
u
0.86
4.20
2.01
2.60
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ TÂY ÚC
TRỰC TIẾP 02:00PM
Subiaco AFC (Nữ)
Balcatta FC (Nữ)
Hòa
-0.82
1.5
0.62
3.5/4
0.81
u
0.99
9.50
1.19
5.90
GIẢI HẠNG 2 ĐỨC
TRỰC TIẾP 06:30PM
Nurnberg
Erzgebirge Aue
Hòa
0.5/1
0.82
-0.90
2.5/3
-0.99
u
0.89
1.64
5.50
3.85
0/0.5
0.82
-0.92
1.0
0.75
u
-0.85
2.25
4.60
2.28
1.0
-0.90
0.82
2.5
0.77
u
-0.87
0.5
-0.80
0.70
1/1.5
-0.75
u
0.65
0.5
0.64
-0.72
3.0
-0.81
u
0.71
0.5/1
-0.54
0.44
0.5/1
0.50
u
-0.60
TRỰC TIẾP 06:30PM
St. Pauli
Holstein Kiel
Hòa
0
0.93
0.99
2.5/3
0.92
u
0.98
2.61
2.69
3.40
0
0.96
0.94
1/1.5
-0.86
u
0.76
3.10
3.05
2.22
0/0.5
-0.79
0.71
3.0
-0.83
u
0.73
0/0.5
-0.62
0.52
1.0
0.66
u
-0.76
0.69
0/0.5
-0.77
2.5
0.71
u
-0.81
0.55
0/0.5
-0.65
TRỰC TIẾP 06:30PM
SV Sandhausen
Fortuna Dusseldorf
Hòa
0.93
0/0.5
0.99
2.5
0.95
u
0.95
3.30
2.25
3.35
0.68
0/0.5
-0.78
1.0
0.89
u
-0.99
3.85
2.73
2.11
0.72
0.5
-0.80
2.5/3
-0.83
u
0.73
0
-0.76
0.66
1/1.5
-0.74
u
0.64
0
-0.70
0.62
2/2.5
0.67
u
-0.77
0/0.5
-0.51
0.41
GIẢI HẠNG 2 ĐỨC - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
07/25 06:30PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
0.5
0.89
0.99
8.5/9
0.91
u
0.95
0/0.5
0.92
0.96
3.5/4
0.90
u
0.96
GIẢI ALLSVENSKAN THỤY ĐIỂN
TRỰC TIẾP 08:00PM
Kalmar
Djurgardens
Hòa
0.96
0.5
0.96
2.5
-0.98
u
0.88
4.05
1.96
3.40
0.76
0/0.5
-0.86
1.0
-0.99
u
0.89
4.30
2.62
2.06
-0.82
0/0.5
0.74
2/2.5
0.75
u
-0.85
0
-0.66
0.56
1/1.5
-0.68
u
0.58
0.68
0.5/1
-0.76
2.5/3
-0.78
u
0.68
TRỰC TIẾP 10:30PM
BK Hacken
Elfsborg
Hòa
0
0.88
-0.96
2.5/3
0.95
u
0.95
2.42
2.82
3.55
0
0.84
-0.94
1.0
0.73
u
-0.83
2.93
3.30
2.20
0/0.5
-0.82
0.74
2.5
0.75
u
-0.85
0/0.5
-0.68
0.58
1/1.5
-0.80
u
0.70
0.5
-0.70
0.62
3.0
-0.80
u
0.70
TRỰC TIẾP 10:30PM
Hammarby
IFK Norrkoping
Hòa
0.5
0.83
-0.91
3.0
0.94
u
0.96
1.83
4.25
3.75
0/0.5
-0.93
0.83
1/1.5
-0.95
u
0.85
2.56
3.85
2.22
0.5/1
-0.89
0.81
3/3.5
-0.82
u
0.72
0.5
-0.64
0.54
1.5
-0.72
u
0.62
0/0.5
0.64
-0.72
2.5/3
0.72
u
-0.82
GIẢI ALLSVENSKAN THỤY ĐIỂN - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
07/25 08:00PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
0/0.5
0.98
0.90
8.5
0.94
u
0.92
0
0.84
-0.96
3.5/4
0.98
u
0.88
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PHẦN LAN
TRỰC TIẾP 08:30PM
IFK Mariehamn
Inter Turku
Hòa
-0.94
0.5/1
0.86
2.5
0.89
u
-0.99
4.75
1.73
3.85
0.97
0/0.5
0.93
1.0
0.94
u
0.96
4.40
2.42
2.18
-0.81
0.5
0.73
2.5/3
-0.84
u
0.74
0.60
0.5
-0.70
1/1.5
-0.69
u
0.59
0.68
1.0
-0.76
2/2.5
0.70
u
-0.80
0
-0.51
0.41
0.5/1
0.60
u
-0.70
TRỰC TIẾP 10:30PM
Honka Espoo
Lahti
Hòa
0/0.5
-0.94
0.86
2/2.5
0.86
u
-0.96
2.40
3.10
3.20
0
0.83
-0.93
1.0
-0.81
u
0.71
3.20
3.65
1.94
0
0.73
-0.81
2.5
-0.81
u
0.71
0/0.5
-0.66
0.56
0.5/1
0.70
u
-0.80
0.5
-0.71
0.63
2.0
0.65
u
-0.75
0.44
0/0.5
-0.54
1/1.5
-0.54
u
0.44
TRỰC TIẾP 10:30PM
KuPS
Ilves Tampere
Hòa
0.5/1
0.87
-0.95
2.5
0.87
u
-0.97
1.68
5.10
3.85
0/0.5
0.93
0.97
1.0
0.95
u
0.95
2.38
4.55
2.17
1.0
-0.80
0.72
2.5/3
-0.84
u
0.74
0.5
-0.72
0.62
1/1.5
-0.69
u
0.59
0.5
0.68
-0.76
2/2.5
0.70
u
-0.80
0
0.40
-0.50
0.5/1
0.59
u
-0.69
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PHẦN LAN - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
07/25 08:30PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
0/0.5
-1.00
0.88
7.5
0.96
u
0.90
0
0.84
-0.96
3/3.5
0.99
u
0.87
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐAN MẠCH
TRỰC TIẾP 07:00PM
Nordsjaelland
AGF Aarhus
Hòa
0.93
0/0.5
0.99
2.5/3
0.87
u
-0.97
2.90
2.29
3.70
0
-0.91
0.81
1/1.5
-0.90
u
0.80
3.30
2.85
2.24
0
-0.83
0.75
3.0
-0.88
u
0.78
0.64
0/0.5
-0.74
1.0
0.66
u
-0.76
0.69
0.5
-0.77
3/3.5
-0.74
u
0.64
0/0.5
-0.58
0.48
TRỰC TIẾP 07:00PM
Randers FC
OB Odense
Hòa
0/0.5
0.86
-0.94
2.5
0.88
u
-0.98
2.13
3.30
3.60
0/0.5
-0.80
0.70
1.0
0.91
u
0.99
2.70
3.90
2.11
0.5
-0.88
0.80
2.5/3
-0.91
u
0.81
0
0.64
-0.74
1/1.5
-0.76
u
0.66
0.5/1
-0.69
0.61
2/2.5
0.66
u
-0.76
TRỰC TIẾP 09:00PM
FC Copenhagen
Silkeborg
Hòa
1/1.5
-0.91
0.83
3.0
0.92
u
0.98
1.43
6.70
4.90
0.5
-0.94
0.84
1/1.5
0.98
u
0.92
2.06
5.10
2.39
1.0
0.79
-0.87
3/3.5
-0.84
u
0.74
0/0.5
0.68
-0.78
1.5
-0.72
u
0.62
0.5/1
0.60
-0.68
2.5/3
0.69
u
-0.79
TRỰC TIẾP 11:00PM
Brondby IF
Viborg FF
Hòa
0.5
0.89
-0.97
2.5/3
0.92
u
0.98
1.89
4.05
3.65
0/0.5
-0.96
0.86
1/1.5
-0.84
u
0.74
2.56
3.70
2.28
0.5/1
-0.90
0.82
3.0
-0.86
u
0.76
0.5
-0.64
0.54
1.0
0.74
u
-0.84
0/0.5
0.64
-0.72
2.5
0.70
u
-0.80
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ĐAN MẠCH - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
07/25 07:00PM
Đội Nhà - Chủ Nhật
Đội Khách - Chủ Nhật
1.5/2
0.94
0.94
11.5/12
0.91
u
0.95
0.5/1
0.92
0.96
5/5.5
0.98
u
0.88
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA THỤY SĨ
TRỰC TIẾP 07:15PM
Lugano
Zurich
Hòa
0/0.5
-0.97
0.89
2.5
0.91
u
0.99
2.29
2.98
3.60
0
0.72
-0.82
1.0
0.89
u
-0.99
2.82
3.65
2.12
0
0.74
-0.82
2.5/3
-0.87
u
0.77
0/0.5
-0.74
0.64
1/1.5
-0.74
u
0.64
0.5
-0.77
0.69
2/2.5
0.67
u
-0.77
0.42
0/0.5
-0.52
0.5/1
0.56
u
-0.66
TRỰC TIẾP 09:30PM
Grasshopper
Basel
Hòa
0.86
0.5
-0.94
2.5/3
0.94
u
0.96
3.45
2.06
3.60
0.74
0/0.5
-0.84
1/1.5
-0.82
u
0.72
3.85
2.58
2.21
-0.88
0/0.5
0.80
3.0
-0.80
u
0.70
0
-0.72
0.62
1.0
0.77
u
-0.87
0.64
0.5/1
-0.72
2.5
0.75
u
-0.85
0/0.5
-0.49
0.39
1.5
-0.61
u
0.51
TRỰC TIẾP 09:30PM
Sion
Servette
Hòa
0.96
0/0.5
0.96
2.5
0.84
u
-0.94
3.15
2.21
3.55
0.65
0/0.5
-0.75
1.0
0.81
u
-0.91
3.90
2.60
2.18
0.74
0.5
-0.82
2.5/3
-0.96
u
0.86
0
-0.72
0.62
1/1.5
-0.78
u
0.68
0
-0.76
0.68
2/2.5
0.60
u
-0.70
0/0.5
-0.53
0.43
0.5/1
0.51
u
-0.61
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BỈ
TRỰC TIẾP 06:30PM
KV Mechelen
Royal Antwerp
Hòa
0/0.5
-0.97
0.89
2.5/3
0.95
u
0.95
2.36
2.74
3.45
0
0.79
-0.91
1/1.5
-0.82
u
0.70
2.97
3.50
2.10
0
0.73
-0.81
2.5
0.75
u
-0.85
0/0.5
-0.71
0.59
1.0
0.75
u
-0.87
0.5
-0.73
0.65
3.0
-0.80
u
0.70
0.44
0/0.5
-0.56
1.5
-0.61
u
0.49
TRỰC TIẾP 09:00PM
Club Brugge
KAS Eupen
Hòa
1.5/2
0.90
-0.98
3/3.5
-0.92
u
0.82
1.22
9.70
6.00
0.5/1
0.87
-0.99
1/1.5
0.82
u
-0.94
1.61
9.00
2.70
2.0
-0.83
0.75
3.0
0.78
u
-0.88
1.0
-0.75
0.63
1.5
-0.77
u
0.65
1.5
0.71
-0.79
3.5
-0.74
u
0.64
1/1.5
-0.55
0.43
1.5/2
-0.63
u
0.51
TRỰC TIẾP 11:30PM
RSC Anderlecht
Union Saint-Gilloise
Hòa
0.5/1
0.89
-0.97
2.5/3
-0.94
u
0.84
1.67
4.45
3.90
0/0.5
0.83
-0.95
1.0
0.84
u
-0.96
2.29
4.50
2.27
1.0
-0.81
0.73
2.5
0.85
u
-0.95
0.5
-0.77
0.65
1/1.5
-0.78
u
0.66
0.5
0.67
-0.75
3.0
-0.68
u
0.58
0.5/1
-0.55
0.43
0.5/1
0.52
u
-0.64
TRỰC TIẾP 02:00AM
Sint Truidense
KAA Gent
Hòa
0.94
0.5/1
0.98
2.5/3
-0.94
u
0.84
4.15
1.77
3.65
0.93
0/0.5
0.95
1.0
0.76
u
-0.88
4.30
2.38
2.24
-0.85
0.5
0.77
2.5
0.78
u
-0.88
0.60
0.5
-0.72
1/1.5
-0.78
u
0.66
0.68
1.0
-0.76
3.0
-0.70
u
0.60
0
-0.56
0.44
0.5/1
0.48
u
-0.60
CONCACAF GOLD CUP (IN USA)
TRỰC TIẾP 06:00AM
Costa Rica
Canada
Hòa
0
-0.99
0.89
2.0
0.85
u
-0.97
2.58
2.63
3.00
0
0.95
0.93
0.5/1
0.78
u
-0.90
3.40
3.35
1.90
0.67
0/0.5
-0.77
2/2.5
-0.83
u
0.71
0.48
0/0.5
-0.60
1.0
-0.70
u
0.58
0.51
0.5
-0.61
1.5/2
0.55
u
-0.67
0/0.5
-0.59
0.47
0.5
0.53
u
-0.65
TRỰC TIẾP 08:30AM
Mỹ
Jamaica
Hòa
1.0
0.97
0.93
2.5
0.92
u
0.96
1.50
5.60
3.90
0/0.5
0.70
-0.82
1.0
0.92
u
0.96
2.25
4.70
2.16
0.5/1
0.68
-0.78
2.5/3
-0.82
u
0.70
0.5
-0.80
0.68
1/1.5
-0.70
u
0.58
1/1.5
-0.76
0.66
2/2.5
0.70
u
-0.82
0.5/1
-0.62
0.50
0.5/1
0.56
u
-0.68
CONCACAF GOLD CUP (IN USA) - WHICH TEAM WILL ADVANCE TO NEXT ROUND
07/26 06:00AM
Costa Rica
Canada
0
0.89
-0.99
07/26 08:30AM
Mỹ
Jamaica
0
0.18
-0.28
GIẢI SUPERETTAN THỤY ĐIỂN
TRỰC TIẾP 10:00PM
AFC Eskilstuna
Orgryte IS
Hòa
0/0.5
0.89
-0.97
2/2.5
0.93
u
0.97
2.20
3.20
3.20
0/0.5
-0.78
0.66
1.0
-0.85
u
0.73
2.79
4.10
2.01
0.5
-0.83
0.75
2.5
-0.82
u
0.72
0
0.62
-0.74
0.5/1
0.70
u
-0.82
0
0.56
-0.64
2.0
0.67
u
-0.77
0.34
0/0.5
-0.46
0.5
0.49
u
-0.61
TRỰC TIẾP 10:00PM
IFK Varnamo
Vasalunds IF
Hòa
1.0
0.89
-0.97
2.5
0.92
u
0.98
1.55
5.50
3.90
0/0.5
0.73
-0.85
1.0
0.95
u
0.93
2.19
5.50
2.16
1/1.5
-0.83
0.75
2/2.5
0.65
u
-0.75
0.5
-0.84
0.72
0.5/1
0.58
u
-0.70
0.5/1
0.72
-0.80
2.5/3
-0.86
u
0.76
0.5/1
-0.59
0.47
1/1.5
-0.69
u
0.57
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ÁO
TRỰC TIẾP 10:00PM
SK Austria Klagenfurt
Wolfsberger AC
Hòa
0.88
0/0.5
-0.96
2.5
0.88
u
-0.98
2.84
2.29
3.45
0
-0.82
0.70
1.0
0.81
u
-0.93
3.65
2.78
2.14
0
-0.77
0.69
2.5/3
-0.92
u
0.82
0.69
0/0.5
-0.81
1/1.5
-0.76
u
0.64
0.69
0.5
-0.77
3.0
-0.72
u
0.62
0.29
0.5/1
-0.41
0.5/1
0.51
u
-0.63
TRỰC TIẾP 10:00PM
SV Ried
Austria Wien
Hòa
0.92
0/0.5
-1.00
2.5/3
0.89
u
-0.99
2.74
2.28
3.60
0
-0.83
0.71
1/1.5
-0.85
u
0.73
3.60
2.79
2.15
0
-0.76
0.68
3.0
-0.85
u
0.75
0.61
0/0.5
-0.73
1.0
0.69
u
-0.81
0.70
0.5
-0.78
2.5
0.71
u
-0.81
0/0.5
-0.53
0.41
1.5
-0.63
u
0.51
GIẢI NGOẠI HẠNG NGA
TRỰC TIẾP 09:30PM
Ural Sverdlovsk Oblast
FK Krasnodar
Hòa
0.85
0.5/1
-0.93
2.5
0.95
u
0.95
4.05
1.84
3.45
0.87
0/0.5
-0.99
1.0
-0.98
u
0.86
4.40
2.51
2.11
-0.92
0.5
0.84
2/2.5
0.75
u
-0.85
0.54
0.5
-0.66
0.5/1
0.58
u
-0.70
0.56
1.0
-0.64
2.5/3
-0.81
u
0.71
0
-0.56
0.44
1/1.5
-0.65
u
0.53
TRỰC TIẾP 11:00PM
PFC Krylia Sovetov
Akhmat Grozny
Hòa
0/0.5
-0.93
0.85
2.0
0.86
u
-0.96
2.42
3.00
3.00
0
0.80
-0.92
0.5/1
0.76
u
-0.88
3.15
3.70
1.95
0
0.69
-0.77
2/2.5
-0.86
u
0.76
0/0.5
-0.66
0.54
1.0
-0.72
u
0.60
0.5
-0.70
0.62
1.5/2
0.66
u
-0.76
0.42
0/0.5
-0.54
0.5
0.52
u
-0.64
TRỰC TIẾP 12:00AM
CSKA Moscow
FC Ufa
Hòa
0.5/1
0.86
-0.94
2.5
-0.92
u
0.82
1.64
5.10
3.65
0/0.5
0.81
-0.93
1.0
-0.95
u
0.83
2.31
4.70
2.20
1.0
-0.85
0.77
2/2.5
0.80
u
-0.90
0.5
-0.76
0.64
0.5/1
0.58
u
-0.70
0.5
0.64
-0.72
2.5/3
-0.71
u
0.61
0.5/1
-0.54
0.42
1/1.5
-0.64
u
0.52
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BA LAN
TRỰC TIẾP 08:00PM
Piast Gliwice
Rakow Czestochowa
Hòa
0
0.82
-0.90
2.5
-0.97
u
0.87
2.40
2.79
3.30
0
0.83
-0.95
1.0
0.94
u
0.94
3.05
3.45
2.07
0/0.5
-0.86
0.78
2/2.5
0.75
u
-0.85
0/0.5
-0.64
0.52
0.5/1
0.61
u
-0.73
0.60
0/0.5
-0.68
2.5/3
-0.77
u
0.67
0.46
0/0.5
-0.58
1/1.5
-0.70
u
0.58
TRỰC TIẾP 10:30PM
Slask Wroclaw
Warta Poznan
Hòa
0/0.5
0.97
0.95
2/2.5
0.83
u
-0.93
2.26
3.10
3.15
0/0.5
-0.78
0.66
1.0
-0.95
u
0.83
2.75
4.10
2.03
0.5
-0.79
0.71
2.5
-0.86
u
0.76
0
0.61
-0.73
0.5/1
0.62
u
-0.74
0
0.65
-0.73
2.5/3
-0.74
u
0.64
0.37
0/0.5
-0.49
1/1.5
-0.64
u
0.52
TRỰC TIẾP 01:00AM
Pogon Szczecin
Gornik Zabrze
Hòa
0.5
-0.97
0.89
2/2.5
0.86
u
-0.96
2.03
3.60
3.25
0/0.5
-0.87
0.75
1.0
-0.93
u
0.81
2.61
4.25
2.08
0/0.5
0.76
-0.84
2.5
-0.86
u
0.76
0.5
-0.62
0.50
0.5/1
0.64
u
-0.76
0.5/1
-0.73
0.65
2.5/3
-0.74
u
0.64
0
0.55
-0.67
1/1.5
-0.62
u
0.50
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ICELAND
TRỰC TIẾP 12:00AM
IA Akranes
FH Hafnarfjordur
Hòa
-0.90
0.5/1
0.82
3.0
0.90
u
-1.00
4.70
1.62
4.00
-0.98
0/0.5
0.86
1/1.5
0.92
u
0.96
3.75
2.31
2.37
0.80
1.0
-0.88
3/3.5
-0.88
u
0.78
0.64
0.5
-0.76
1.5
-0.74
u
0.62
TRỰC TIẾP 12:00AM
Leiknir Reykjavik
KA Akureyri
Hòa
-0.97
0.5
0.89
3.0
-0.87
u
0.77
3.70
1.89
3.55
0.81
0/0.5
-0.93
1/1.5
-0.89
u
0.77
3.75
2.51
2.19
0.80
0.5/1
-0.88
2.5/3
0.86
u
-0.96
0.54
0.5
-0.66
1.0
0.63
u
-0.75
TRỰC TIẾP 02:15AM
HK Kopavogur
Valur
Hòa
0.86
0.5/1
-0.94
3.0
0.99
u
0.91
3.75
1.83
3.75
0.92
0/0.5
0.96
1/1.5
0.98
u
0.90
3.80
2.36
2.31
-0.91
0.5
0.83
2.5/3
0.78
u
-0.88
0.61
0.5
-0.73
1.0
0.58
u
-0.70
TRỰC TIẾP 02:15AM
Keflavik
Breidablik
Hòa
0.96
1.0
0.96
3/3.5
-0.98
u
0.88
4.90
1.57
4.20
0.79
0.5
-0.91
1/1.5
0.84
u
-0.96
4.25
2.09
2.47
0.75
1/1.5
-0.83
3.0
0.83
u
-0.93
-0.81
0/0.5
0.69
1.5
-0.77
u
0.65
TRỰC TIẾP 02:15AM
Vikingur Reykjavik
Stjarnan
Hòa
0.5/1
0.84
-0.92
2.5/3
0.92
u
0.98
1.63
4.95
3.75
0/0.5
0.88
-1.00
1/1.5
-0.91
u
0.79
2.38
4.05
2.21
1.0
-0.85
0.77
3.0
-0.87
u
0.77
0.5
-0.72
0.60
1.0
0.61
u
-0.73
GIẢI HẠNG 1 ĐAN MẠCH
TRỰC TIẾP 07:00PM
Esbjerg FB
Vendsyssel FF
Hòa
0.5
1.00
0.88
2.5/3
0.98
u
0.88
2.00
3.20
3.25
0/0.5
-0.94
0.82
1.0
0.79
u
-0.93
2.56
3.65
2.19
0.5/1
-0.78
0.66
2.5
0.78
u
-0.92
0.5
-0.64
0.52
1/1.5
-0.81
u
0.67
TRỰC TIẾP 08:00PM
Nykobing FC
Lyngby BK
Hòa
-0.99
0.5
0.87
2.5/3
0.80
u
-0.94
3.25
1.87
3.60
0.88
0/0.5
-1.00
1.0
0.58
u
-0.72
3.90
2.38
2.26
0.78
0.5/1
-0.90
3.0
-0.91
u
0.77
0.60
0.5
-0.72
1/1.5
-0.91
u
0.77
GIẢI HẠNG 1 ÁO
TRỰC TIẾP 03:30PM
Austria Lustenau
Grazer AK
Hòa
0.87
0/0.5
-0.97
3.0
0.99
u
0.89
2.81
2.17
3.55
0
-0.90
0.78
1/1.5
-0.98
u
0.86
3.30
2.77
2.20
0
-0.82
0.72
2.5/3
0.74
u
-0.86
0.60
0/0.5
-0.72
1.0
0.62
u
-0.74
GIẢI HẠNG 3 ĐỨC
TRỰC TIẾP 06:00PM
FC Viktoria 1889 Berlin
Viktoria Koln
Hòa
0.90
0/0.5
-0.98
2.5
0.86
u
-0.96
2.92
2.28
3.35
0
-0.86
0.74
1.0
0.88
u
-1.00
3.50
2.79
2.11
0
-0.82
0.74
2.5/3
-0.91
u
0.81
0.62
0/0.5
-0.74
1/1.5
-0.76
u
0.64
TRỰC TIẾP 07:00PM
SC Verl
Turkgucu Munchen
Hòa
0/0.5
-0.98
0.90
2.5/3
-0.99
u
0.89
2.25
2.96
3.35
0
0.74
-0.86
1.0
0.78
u
-0.90
2.85
3.55
2.05
0
0.72
-0.80
2.5
0.75
u
-0.85
0/0.5
-0.78
0.66
1/1.5
-0.87
u
0.75
GIẢI HẠNG 2 THỤY SĨ
TRỰC TIẾP 07:15PM
Wil 1900
Vaduz
Hòa
-0.88
0/0.5
0.76
2.5/3
0.81
u
-0.95
3.20
1.99
3.30
0.78
0/0.5
-0.90
1/1.5
-0.94
u
0.80
4.10
2.62
2.02
0.89
0.5
0.99
3.0
-0.93
u
0.79
0
-0.70
0.58
1.0
0.62
u
-0.76
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ROMANIA
TRỰC TIẾP 10:30PM
Farul Constanta
Gaz Metan Medias
Hòa
0/0.5
0.90
0.98
2/2.5
-0.92
u
0.78
2.20
2.93
3.10
0/0.5
-0.78
0.66
0.5/1
0.76
u
-0.90
2.84
4.05
1.92
0.5
-0.83
0.71
2.0
0.77
u
-0.91
0
0.64
-0.76
1.0
-0.79
u
0.65
TRỰC TIẾP 01:30AM
Steaua Bucuresti
CS Universitatea Craiova
Hòa
0/0.5
0.95
0.93
2/2.5
0.84
u
-0.98
2.28
2.66
3.30
0
0.70
-0.82
0.5/1
0.61
u
-0.75
2.83
3.70
2.01
0.5
-0.78
0.66
2.5
-0.91
u
0.77
0/0.5
-0.76
0.64
1.0
-0.94
u
0.80
GIẢI HẠNG 2 PHẦN LAN
TRỰC TIẾP 10:30PM
Mikkelin Palloilijat
HJK Klubi 04
Hòa
0.5
-0.89
0.79
2.5
0.84
u
-0.96
2.12
3.10
3.25
0/0.5
-0.82
0.70
1.0
0.81
u
-0.93
2.46
3.85
2.20
0/0.5
0.87
-0.97
2.5/3
-0.94
u
0.82
0
0.58
-0.70
1/1.5
-0.76
u
0.64
PORTUGAL LEAGUE CUP
TRỰC TIẾP 05:00PM
Penafiel
Moreirense
Hòa
0.87
0/0.5
-0.97
2/2.5
0.98
u
0.90
3.25
2.24
2.99
0
-0.86
0.74
0.5/1
0.70
u
-0.82
3.65
2.94
1.97
TRỰC TIẾP 09:30PM
Varzim
Rio Ave
Hòa
0.89
0/0.5
-0.99
2/2.5
-0.99
u
0.87
3.20
2.20
3.05
0
-0.80
0.68
0.5/1
0.70
u
-0.82
3.85
2.84
1.97
TRỰC TIẾP 11:30PM
UDV Vilafranquense
Arouca
Hòa
0.96
0/0.5
0.94
2/2.5
0.92
u
0.96
3.35
2.12
3.10
0.66
0/0.5
-0.78
0.5/1
0.66
u
-0.78
3.90
2.73
2.00
TRỰC TIẾP 12:00AM
Maritimo
Boavista
Hòa
0
0.77
-0.87
2/2.5
-0.98
u
0.86
2.37
2.90
3.00
0
0.80
-0.92
0.5/1
0.74
u
-0.86
3.10
3.60
1.93
TRỰC TIẾP 12:00AM
Nacional da Madeira
Estoril
Hòa
0
0.87
-0.97
2/2.5
-0.98
u
0.86
2.50
2.72
3.00
0
0.88
1.00
0.5/1
0.74
u
-0.86
3.20
3.45
1.93
CÚP FAI IRELAND
TRỰC TIẾP 08:00PM
Treaty United
Dundalk
Hòa
0.74
1.5
-0.84
2.5/3
0.96
u
0.92
5.70
1.40
4.75
1.00
0.5
0.88
1/1.5
-0.84
u
0.72
5.60
1.88
2.45
TRỰC TIẾP 11:00PM
Sligo Rovers
Cork City
Hòa
1.5
-0.96
0.86
3/3.5
-0.86
u
0.74
1.35
6.40
4.90
0.5
0.82
-0.94
1/1.5
0.92
u
0.96
1.82
5.90
2.50
GIẢI HẠNG 1 CỘNG HÒA SÉC
TRỰC TIẾP 09:00PM
Dynamo Ceske Budejovice
Teplice
Hòa
0.5
0.80
-0.90
2.5
-0.98
u
0.86
1.80
4.00
3.40
0/0.5
-0.96
0.84
1.0
0.96
u
0.92
2.38
4.40
2.11
0/0.5
0.60
-0.70
2/2.5
0.76
u
-0.88
0
0.48
-0.60
0.5/1
0.59
u
-0.71
TRỰC TIẾP 09:00PM
Slovan Liberec
Slovacko
Hòa
0/0.5
0.98
0.92
2/2.5
1.00
u
0.88
2.23
3.05
3.10
0
0.69
-0.81
0.5/1
0.71
u
-0.83
2.85
3.80
1.98
0.5
-0.81
0.71
2.0
0.73
u
-0.85
0/0.5
-0.74
0.62
1.0
-0.79
u
0.67
TRỰC TIẾP 09:00PM
Viktoria Plzen
Mlada Boleslav
Hòa
0.5/1
0.99
0.91
2.5/3
-0.98
u
0.86
1.74
3.85
3.75
0/0.5
0.92
0.96
1.0
0.82
u
-0.94
2.36
4.10
2.21
0.5
0.74
-0.84
2.5
0.79
u
-0.91
0.5
-0.73
0.61
1/1.5
-0.77
u
0.65
TRỰC TIẾP 12:00AM
FC Fastav Zlin
Slavia Praha
Hòa
0.81
1.5
-0.91
2.5/3
0.88
u
1.00
6.50
1.36
4.70
-0.99
0.5
0.87
1/1.5
-0.87
u
0.75
5.40
1.87
2.51
-0.97
1/1.5
0.87
3.0
-0.86
u
0.74
0.66
0.5/1
-0.78
1.0
0.69
u
-0.81
GIẢI HẠNG 1 NGA
TRỰC TIẾP 09:00PM
Metallurg Lipetsk (N)
FK Akron Togliatti
Hòa
0.89
0.5
0.97
2.5
-0.99
u
0.83
3.15
1.97
3.40
0.80
0/0.5
-0.94
1.0
0.96
u
0.88
4.00
2.56
2.08
0.70
0.5/1
-0.84
2/2.5
0.77
u
-0.93
0.50
0.5
-0.64
0.5/1
0.58
u
-0.74
TRỰC TIẾP 12:00AM
PFC Kuban
FC Veles Moscow
Hòa
0.5
0.84
-0.98
2.5
0.99
u
0.85
1.84
3.60
3.35
0/0.5
-0.89
0.75
1.0
-1.00
u
0.84
2.41
4.55
2.06
0/0.5
0.60
-0.74
2/2.5
0.80
u
-0.96
0
0.46
-0.60
0.5/1
0.63
u
-0.79
UKRAINE PREMIER LEAGUE
TRỰC TIẾP 09:00PM
Metalist 1925 Kharkiv
FC Rukh Lviv
Hòa
0.80
0/0.5
-0.94
2/2.5
-0.99
u
0.83
3.05
2.19
2.99
0
-0.89
0.75
0.5/1
0.72
u
-0.88
3.70
3.00
1.93
0
-0.79
0.65
2.0
0.71
u
-0.87
0.58
0/0.5
-0.72
1.0
-0.86
u
0.70
TRỰC TIẾP 11:30PM
Desna Chernihiv
Chernomorets Odessa
Hòa
0.5/1
0.96
0.90
2.5
0.94
u
0.90
1.72
4.00
3.45
0/0.5
0.92
0.94
1.0
0.91
u
0.93
2.35
4.55
2.11
0.5
0.72
-0.86
2/2.5
0.72
u
-0.88
0.5
-0.74
0.60
0.5/1
0.57
u
-0.73
CROATIA 1ST DIVISION
TRỰC TIẾP 11:55PM
HNK Rijeka
NK Istra 1961
Hòa
1.0
0.82
-0.96
2.5
0.91
u
0.93
1.47
5.70
3.75
0.5
-0.92
0.78
1.0
0.89
u
0.95
2.08
5.70
2.16
1/1.5
-0.94
0.80
2.5/3
-0.90
u
0.74
0/0.5
0.66
-0.80
1/1.5
-0.72
u
0.56
TRỰC TIẾP 02:00AM
Hajduk Split
NK Osijek
Hòa
0
0.80
-0.94
2.5/3
-0.98
u
0.82
2.32
2.66
3.20
0
0.80
-0.94
1.0
0.81
u
-0.97
3.00
3.45
2.01
0/0.5
-0.92
0.78
2.5
0.80
u
-0.96
0/0.5
-0.70
0.56
1/1.5
-0.79
u
0.63
SLOVAKIA SUPER LEAGUE
TRỰC TIẾP 10:00PM
MFK Zemplin Michalovce
DAC Dunajska Streda
Hòa
0.95
0.5/1
0.89
2.5/3
0.91
u
0.91
4.30
1.64
3.60
0.92
0/0.5
0.92
1.0
0.63
u
-0.81
4.60
2.31
2.13
0.70
1.0
-0.86
2.5
0.69
u
-0.87
0.60
0.5
-0.76
1/1.5
-0.83
u
0.65
TRỰC TIẾP 11:00PM
MSK Zilina
SKF Sered
Hòa
1.5
-0.89
0.73
3/3.5
0.87
u
0.95
1.41
5.20
4.50
0.5
0.89
0.95
1.5
-0.88
u
0.70
1.89
5.80
2.39
1/1.5
0.92
0.92
3.5
-0.92
u
0.74
0.5/1
-0.76
0.60
1/1.5
0.67
u
-0.85
TRỰC TIẾP 01:00AM
Spartak Trnava
FK Pohronie
Hòa
0.5/1
0.96
0.88
2.5
0.87
u
0.95
1.74
3.95
3.40
0/0.5
0.84
1.00
1.0
0.87
u
0.95
2.35
4.70
2.08
0.5
0.74
-0.90
2.5/3
-0.91
u
0.73
0.5
-0.74
0.58
1/1.5
-0.75
u
0.57
SLOVENIA PRVA LIGA
TRỰC TIẾP 10:00PM
NK Radomlje
Olimpija Ljubljana
Hòa
0.79
0.5/1
-0.95
2.5
-0.98
u
0.80
4.05
1.70
3.50
0.88
0/0.5
0.96
1.0
0.97
u
0.85
4.35
2.40
2.11
-0.86
0.5
0.70
2/2.5
0.79
u
-0.97
0.55
0.5
-0.71
0.5/1
0.57
u
-0.75
TRỰC TIẾP 01:15AM
NK Maribor
NK Domzale
Hòa
0.5
0.95
0.89
2.5
0.85
u
0.97
1.95
3.25
3.35
0/0.5
-0.86
0.70
1.0
0.80
u
-0.98
2.46
3.85
2.20
0/0.5
0.70
-0.86
2.5/3
-0.95
u
0.77
0
0.56
-0.72
1/1.5
-0.78
u
0.60
GIẢI HẠNG 4 ĐÔNG BẮC ĐỨC
TRỰC TIẾP 06:00PM
Energie Cottbus
FSV 63 Luckenwalde
Hòa
1.0
0.92
0.92
2.5/3
0.82
u
1.00
1.50
4.90
4.00
0.5
-0.88
0.72
1/1.5
-0.90
u
0.72
2.13
4.85
2.25
TRỰC TIẾP 06:00PM
ZFC Meuselwitz
SV Lichtenberg 47
Hòa
0/0.5
0.72
-0.88
2.5/3
0.94
u
0.88
1.85
3.55
3.45
0/0.5
-0.94
0.78
1.0
0.70
u
-0.88
2.43
4.10
2.17
TRỰC TIẾP 07:05PM
FC Eilenburg
BSG Chemie Leipzig
Hòa
0.88
0.5
0.96
2.5/3
-1.00
u
0.82
3.10
1.96
3.50
0.76
0/0.5
-0.92
1.0
0.76
u
-0.94
4.05
2.46
2.15
BULGARIA FIRST PROFESSIONAL LEAGUE
TRỰC TIẾP 10:45PM
FC CSKA 1948 Sofia
CSKA Sofia
Hòa
0.78
0.5/1
-0.94
2/2.5
0.90
u
0.92
3.75
1.84
3.20
0.84
0/0.5
-1.00
0.5/1
0.64
u
-0.82
4.70
2.47
1.99
-1.00
0.5
0.84
2.5
-0.88
u
0.70
0.52
0.5
-0.68
1.0
-0.93
u
0.75
TRỰC TIẾP 01:00AM
Lokomotiv Plovdiv
Ludogorets Razgrad
Hòa
1.00
0.5
0.84
2/2.5
0.82
u
1.00
3.65
1.84
3.30
0.74
0/0.5
-0.90
1.0
-0.93
u
0.75
4.00
2.61
2.05
0.74
0.5/1
-0.90
2.5
-0.93
u
0.75
0.46
0.5
-0.62
0.5/1
0.64
u
-0.82
GIẢI NGOẠI HẠNG BELARUS
TRỰC TIẾP 10:00PM
FC Smorgon
FC Isloch Minsk
Hòa
0.81
0.5
-0.97
2.5
0.98
u
0.84
3.20
2.03
3.20
0.70
0/0.5
-0.86
1.0
0.92
u
0.90
3.85
2.63
2.08
-0.92
0/0.5
0.76
2.5/3
-0.83
u
0.65
0
-0.76
0.60
1/1.5
-0.76
u
0.58
TRỰC TIẾP 12:45AM
BATE Borisov
FC Dynamo Brest
Hòa
1/1.5
0.94
0.90
2.5
0.96
u
0.86
1.37
6.70
4.15
0.5
0.97
0.87
1.0
0.87
u
0.95
1.97
5.70
2.29
1.0
0.70
-0.86
2/2.5
0.72
u
-0.90
0/0.5
0.60
-0.76
0.5/1
0.57
u
-0.75
GIẢI SERIE A BRAZIL
TRỰC TIẾP 09:00PM
Atletico Mineiro
Bahia EC BA
Hòa
1.0
-0.96
0.88
2.5
-0.96
u
0.86
1.57
5.90
3.65
0/0.5
0.81
-0.93
1.0
-0.98
u
0.86
2.25
5.10
2.18
0.5/1
0.77
-0.85
2/2.5
0.79
u
-0.89
0.5
-0.80
0.68
0.5/1
0.63
u
-0.75
0.5
0.57
-0.65
2.5/3
-0.72
u
0.62
0.5/1
-0.54
0.42
1/1.5
-0.65
u
0.53
TRỰC TIẾP 02:00AM
Fortaleza CE
Red Bull Bragantino SP
Hòa
0/0.5
-0.94
0.86
2/2.5
0.93
u
0.97
2.38
2.98
3.10
0
0.74
-0.86
1.0
-0.86
u
0.74
2.99
3.75
2.01
0
0.72
-0.80
2.5
-0.81
u
0.71
0/0.5
-0.66
0.54
0.5/1
0.68
u
-0.80
0.5
-0.72
0.64
2.0
0.69
u
-0.79
0.41
0/0.5
-0.53
1/1.5
-0.61
u
0.49
TRỰC TIẾP 02:00AM
Flamengo RJ
Sao Paulo SP
Hòa
0.5/1
0.80
-0.88
2/2.5
0.83
u
-0.93
1.64
5.20
3.60
0/0.5
0.88
1.00
1.0
-0.92
u
0.80
2.28
5.30
2.12
1.0
-0.88
0.80
2.5
-0.86
u
0.76
0.5
-0.78
0.66
0.5/1
0.66
u
-0.78
0.5
0.64
-0.72
2.0
0.61
u
-0.71
0
0.34
-0.46
0.5
0.46
u
-0.58
TRỰC TIẾP 04:15AM
Atl Paranaense
Internacional RS
Hòa
0
0.80
-0.88
2/2.5
-0.95
u
0.85
2.56
2.84
2.96
0
0.77
-0.89
1.0
-0.83
u
0.71
3.05
3.70
1.99
0/0.5
-0.89
0.81
2.0
0.73
u
-0.83
0/0.5
-0.64
0.52
0.5/1
0.68
u
-0.80
0.5
-0.64
0.56
2.5
-0.78
u
0.68
0.41
0/0.5
-0.53
0.5
0.50
u
-0.62
TRỰC TIẾP 04:15AM
Santos SP
AC Goianiense GO
Hòa
0.5
0.80
-0.88
2.0
0.85
u
-0.95
1.80
4.60
3.25
0/0.5
-0.97
0.85
1.0
-0.72
u
0.60
2.61
4.90
1.95
0.5/1
-0.89
0.81
2/2.5
-0.86
u
0.76
0.5
-0.62
0.50
0.5/1
0.80
u
-0.92
0/0.5
0.58
-0.66
1.5/2
0.64
u
-0.74
0
0.40
-0.52
0.5
0.58
u
-0.70
TRỰC TIẾP 06:30AM
Sport Club do Recife PE
Ceara CE
Hòa
0.81
0/0.5
-0.89
2.0
-0.91
u
0.81
3.20
2.45
2.79
0
-0.89
0.77
0.5/1
0.96
u
0.92
4.00
3.30
1.83
0
-0.81
0.73
1.5/2
0.80
u
-0.90
0.52
0/0.5
-0.64
0.5
0.64
u
-0.76
0/0.5
-0.60
0.52
2/2.5
-0.73
u
0.63
0/0.5
-0.50
0.38
1.0
-0.60
u
0.48
GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ
TRỰC TIẾP 05:00AM
New England Revolution
CF Montreal
Hòa
1/1.5
0.95
0.97
3.0
0.93
u
0.97
1.45
6.90
4.70
0.5
0.98
0.90
1/1.5
0.92
u
0.96
1.98
5.50
2.43
1.5
-0.82
0.74
3/3.5
-0.84
u
0.74
0.5/1
-0.72
0.60
1.5
-0.74
u
0.62
1.0
0.70
-0.78
2.5/3
0.64
u
-0.74
TRỰC TIẾP 05:00AM
New York City FC
Orlando City SC
Hòa
1.0
-0.90
0.82
3.0
-0.92
u
0.82
1.62
5.30
4.10
0/0.5
0.83
-0.95
1/1.5
-0.90
u
0.78
2.29
4.45
2.28
0.5/1
0.82
-0.90
2.5/3
0.82
u
-0.92
0.5
-0.77
0.65
1.0
0.66
u
-0.78
1/1.5
-0.70
0.62
3/3.5
-0.75
u
0.65
TRỰC TIẾP 06:30AM
Inter Miami CF
Philadelphia Union
Hòa
0.91
0/0.5
-0.99
2.5
-0.97
u
0.87
3.10
2.35
3.30
0
-0.93
0.81
1.0
-0.97
u
0.85
3.55
3.10
2.03
0
-0.79
0.71
2/2.5
0.76
u
-0.86
0.60
0/0.5
-0.72
0.5/1
0.63
u
-0.75
0.66
0.5
-0.74
2.5/3
-0.80
u
0.70
TRỰC TIẾP 07:00AM
Washington D.C. United
New York Red Bulls
Hòa
0/0.5
0.83
-0.91
2.5
0.98
u
0.92
2.17
3.40
3.40
0/0.5
-0.82
0.70
1.0
0.92
u
0.96
2.76
3.85
2.10
0.5
-0.85
0.77
2.5/3
-0.84
u
0.74
0
0.66
-0.78
1/1.5
-0.74
u
0.62
0
0.59
-0.67
2/2.5
0.74
u
-0.84
TRỰC TIẾP 08:00AM
Seattle Sounders
Sporting Kansas City
Hòa
0/0.5
0.93
0.99
2.5
0.85
u
-0.95
2.21
3.15
3.60
0
0.75
-0.87
1.0
0.79
u
-0.91
2.86
3.55
2.14
0.5
-0.82
0.74
2.5/3
-0.89
u
0.79
0/0.5
-0.78
0.66
1/1.5
-0.78
u
0.66
0
0.65
-0.73
2/2.5
0.64
u
-0.74
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ARGENTINA
TRỰC TIẾP 11:30PM
Defensa y Justicia
Godoy Cruz Antonio Tomba
Hòa
0.5
0.97
0.95
2/2.5
-0.99
u
0.89
1.97
3.90
3.15
0/0.5
-0.82
0.70
0.5/1
0.76
u
-0.88
2.78
4.50
1.93
0/0.5
0.74
-0.82
2.0
0.65
u
-0.75
0
0.56
-0.68
1.0
-0.77
u
0.65
TRỰC TIẾP 11:30PM
Patronato
CA Sarmiento
Hòa
0/0.5
0.92
-1.00
2.0
-0.99
u
0.89
2.21
3.35
3.05
0
0.70
-0.82
0.5/1
0.88
u
1.00
3.10
4.10
1.88
0.5
-0.82
0.74
2/2.5
-0.82
u
0.72
0/0.5
-0.72
0.60
1.0
-0.64
u
0.52
TRỰC TIẾP 01:45AM
Rosario Central
Velez Sarsfield
Hòa
0.83
0/0.5
-0.91
2/2.5
-0.90
u
0.80
3.10
2.35
3.00
0
-0.87
0.75
0.5/1
0.79
u
-0.91
3.85
3.10
1.93
0
-0.80
0.72
2.0
0.79
u
-0.89
0.58
0/0.5
-0.70
1.0
-0.72
u
0.60
TRỰC TIẾP 04:00AM
CA River Plate
Union De Santa Fe
Hòa
1.0
0.82
-0.90
2.5
-0.99
u
0.89
1.44
7.40
4.10
0.5
-0.94
0.82
1.0
0.95
u
0.93
2.06
5.80
2.27
1/1.5
-0.92
0.84
2/2.5
0.70
u
-0.80
0/0.5
0.64
-0.76
0.5/1
0.58
u
-0.70
TRỰC TIẾP 06:15AM
Estudiantes La Plata
CA Independiente
Hòa
0
0.82
-0.90
2.0
-0.97
u
0.87
2.62
3.05
2.71
0
0.79
-0.91
0.5/1
0.88
u
1.00
3.25
3.85
1.87
0/0.5
-0.84
0.76
2/2.5
-0.79
u
0.69
0/0.5
-0.68
0.56
1.0
-0.66
u
0.54
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MEXICO
TRỰC TIẾP 12:00AM
Pumas UNAM
Atlas
Hòa
0
-0.98
0.90
2/2.5
-0.92
u
0.82
2.70
2.54
3.15
0
0.94
0.94
0.5/1
0.78
u
-0.90
3.50
3.50
1.90
0.69
0/0.5
-0.77
2.0
0.80
u
-0.90
0.51
0/0.5
-0.63
1.0
-0.74
u
0.62
TRỰC TIẾP 07:06AM
Monterrey
Puebla FC
Hòa
0.5/1
0.98
0.94
2.5
0.98
u
0.92
1.69
4.75
3.60
0/0.5
0.87
-0.99
1.0
0.87
u
-0.99
2.33
4.60
2.21
1.0
-0.77
0.69
2.5/3
-0.87
u
0.77
0.5
-0.75
0.63
1/1.5
-0.73
u
0.61
TRỰC TIẾP 09:06AM
Tijuana
Tigres UANL
Hòa
0
0.88
-0.96
2.5
-0.95
u
0.85
2.47
2.69
3.30
0
0.93
0.95
1.0
-0.97
u
0.85
3.30
3.30
2.03
0.68
0/0.5
-0.76
2/2.5
0.78
u
-0.88
0.53
0/0.5
-0.65
0.5/1
0.60
u
-0.72
GIẢI SERIE B BRAZIL
TRỰC TIẾP 04:15AM
Operario Ferroviario EC
Coritiba PR
Hòa
0
0.99
0.91
2.0
-0.87
u
0.75
2.90
2.78
2.53
0
0.93
0.95
0.5/1
-0.92
u
0.80
3.70
3.75
1.72
0/0.5
-0.75
0.65
1.5/2
0.94
u
0.94
0/0.5
-0.57
0.45
0.5
0.73
u
-0.85
TRỰC TIẾP 06:30AM
Avai SC
Brasil de Pelotas RS
Hòa
0.5/1
0.82
-0.92
2.0
0.84
u
-0.96
1.58
5.50
3.50
0/0.5
0.88
-1.00
0.5/1
0.80
u
-0.92
2.33
5.60
1.95
1.0
-0.89
0.79
2/2.5
-0.88
u
0.76
0.5
-0.75
0.63
1.0
-0.74
u
0.62
TRỰC TIẾP 06:30AM
Sampaio Correa MA
CRB Maceio
Hòa
0/0.5
0.88
-0.98
2.0
0.93
u
0.95
2.17
3.15
3.15
0/0.5
-0.83
0.71
0.5/1
0.88
u
1.00
2.82
4.30
1.88
0.5
-0.85
0.75
2/2.5
-0.87
u
0.75
0
0.60
-0.72
1.0
-0.72
u
0.60
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA CHILE
TRỰC TIẾP 11:30PM
Huachipato
Deportes La Serena
Hòa
0/0.5
0.98
0.92
2/2.5
-0.95
u
0.83
2.26
3.05
3.00
0
0.67
-0.79
0.5/1
0.73
u
-0.85
2.85
3.90
1.95
0.5
-0.79
0.69
2.0
0.78
u
-0.90
0/0.5
-0.74
0.62
1.0
-0.77
u
0.65
TRỰC TIẾP 02:00AM
Palestino
Santiago Wanderers
Hòa
0.5/1
0.97
0.93
2.5
-0.97
u
0.85
1.72
4.10
3.65
0/0.5
0.89
0.99
1.0
-0.97
u
0.85
2.36
4.55
2.10
0.5
0.72
-0.82
2/2.5
0.77
u
-0.89
0.5
-0.73
0.61
0.5/1
0.62
u
-0.74
TRỰC TIẾP 04:30AM
Curico Unido
Universidad de Chile
Hòa
0.96
0/0.5
0.94
2/2.5
0.89
u
0.99
3.10
2.17
3.15
0
-0.77
0.65
1.0
-0.87
u
0.75
3.90
2.78
1.98
0.75
0.5
-0.85
2.5
-0.87
u
0.75
0.68
0/0.5
-0.80
0.5/1
0.69
u
-0.81
TRỰC TIẾP 07:00AM
CD Universidad Catolica
O Higgins
Hòa
0.5/1
0.96
0.94
2/2.5
0.83
u
-0.95
1.65
4.65
3.55
0/0.5
0.91
0.97
1.0
-0.82
u
0.70
2.40
4.85
2.01
1.0
-0.73
0.63
2.5
-0.92
u
0.80
0.5
-0.71
0.59
0.5/1
0.68
u
-0.80
GIẢI NACIONAL B ARGENTINA
TRỰC TIẾP 01:00AM
Quilmes
Deportivo Riestra
Hòa
0.5
-1.00
0.84
1.5/2
0.84
u
0.98
2.00
3.45
3.00
0/0.5
-0.82
0.66
0.5/1
0.97
u
0.85
2.75
4.75
1.83
0/0.5
0.76
-0.92
2.0
-0.93
u
0.75
0
0.50
-0.66
0.5
0.62
u
-0.80
TRỰC TIẾP 01:05AM
Deportivo Moron
CA All Boys
Hòa
0.5
-0.98
0.82
2.0
-0.98
u
0.80
2.02
3.45
3.00
0/0.5
-0.82
0.66
0.5/1
0.92
u
0.90
2.69
4.65
1.88
0/0.5
0.76
-0.92
1.5/2
0.72
u
-0.90
0
0.50
-0.66
0.5
0.57
u
-0.75
TRỰC TIẾP 01:10AM
Club Atletico Tigre
Belgrano
Hòa
0/0.5
0.95
0.89
2.0
0.89
u
0.93
2.19
3.20
2.86
0
0.68
-0.84
0.5/1
0.79
u
-0.97
2.99
3.95
1.88
0
0.61
-0.77
2/2.5
-0.91
u
0.73
0/0.5
-0.74
0.58
1.0
-0.74
u
0.56
TRỰC TIẾP 01:30AM
Club Atletico Mitre
Nueva Chicago
Hòa
0/0.5
0.90
0.94
2.0
0.77
u
-0.95
2.16
3.05
3.05
0/0.5
-0.82
0.66
0.5/1
0.69
u
-0.87
2.92
3.80
1.95
0.5
-0.86
0.70
2/2.5
-0.96
u
0.78
0
0.69
-0.85
1.0
-0.78
u
0.60
TRỰC TIẾP 01:30AM
Instituto
Defensores de Belgrano
Hòa
0/0.5
0.78
-0.94
1.5/2
0.87
u
0.95
2.06
3.45
2.90
0/0.5
-0.82
0.66
0.5/1
0.98
u
0.84
2.80
4.85
1.80
0.5
-0.94
0.78
2.0
-0.93
u
0.75
0
0.50
-0.66
0.5
0.65
u
-0.83
TRỰC TIẾP 02:00AM
Club Agropecuario Argentino
Gimnasia Mendoza
Hòa
0/0.5
-0.94
0.78
2.0
0.96
u
0.86
2.41
2.80
2.88
0
0.78
-0.94
0.5/1
0.86
u
0.96
3.25
3.75
1.84
0
0.78
-0.94
1.5/2
0.72
u
-0.90
0/0.5
-0.68
0.52
0.5
0.57
u
-0.75
PERU LIGA 1
TRỰC TIẾP 11:00PM
Cusco FC (N)
Deportivo Binacional
Hòa
0/0.5
-1.00
0.84
2/2.5
0.82
u
-1.00
2.25
2.89
3.05
0
0.70
-0.86
1.0
-0.93
u
0.75
2.88
3.70
1.99
0
0.70
-0.86
2.5
-0.95
u
0.77
0/0.5
-0.76
0.60
0.5/1
0.63
u
-0.81
TRỰC TIẾP 01:15AM
FBC Melgar (N)
Universidad Cesar Vallejo
Hòa
0/0.5
-0.99
0.83
2/2.5
0.84
u
0.98
2.23
2.90
3.05
0
0.69
-0.85
1.0
-0.90
u
0.72
2.88
3.75
1.98
0
0.69
-0.85
2.5
-0.91
u
0.73
0/0.5
-0.76
0.60
0.5/1
0.66
u
-0.84
TRỰC TIẾP 03:30AM
UTC Cajamarca (N)
Universitario Deportes
Hòa
-0.99
0/0.5
0.83
2.5
-1.00
u
0.82
3.05
2.08
3.20
0.70
0/0.5
-0.86
1.0
-1.00
u
0.82
3.95
2.65
2.04
0.76
0.5
-0.92
2/2.5
0.74
u
-0.92
0
-0.75
0.59
0.5/1
0.59
u
-0.77
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA COLOMBIA
TRỰC TIẾP 03:30AM
Atletico Bucaramanga
Independiente Santa Fe
Hòa
0.74
0/0.5
-0.90
2.0
0.88
u
0.94
2.98
2.24
2.96
0
-0.92
0.76
0.5/1
0.78
u
-0.96
3.70
3.10
1.89
0
-0.83
0.67
2/2.5
-0.88
u
0.70
0.52
0/0.5
-0.68
1.0
-0.73
u
0.55
TRỰC TIẾP 05:40AM
Junior Barranquilla
Envigado FC
Hòa
0.5/1
0.85
0.99
2/2.5
0.94
u
0.88
1.60
4.50
3.65
0/0.5
0.84
1.00
0.5/1
0.70
u
-0.88
2.28
5.20
2.05
1.0
-0.88
0.72
2.0
0.70
u
-0.88
0.5
-0.78
0.62
1.0
-0.83
u
0.65
TRỰC TIẾP 08:00AM
Deportivo Cali
Independiente Medellin
Hòa
0.5
0.83
-0.99
2.0
0.87
u
0.95
1.83
3.80
3.25
0/0.5
-0.90
0.74
0.5/1
0.82
u
1.00
2.51
4.90
1.93
0.5/1
-0.88
0.72
2/2.5
-0.88
u
0.70
0.5
-0.66
0.50
1.0
-0.73
u
0.55
PARAGUAY PRIMERA DIVISION
TRỰC TIẾP 04:15AM
Guairena Villarrica FC
Club River Plate Asuncion
Hòa
0.5
-0.98
0.82
2/2.5
0.95
u
0.87
2.02
3.25
3.15
0/0.5
-0.84
0.68
0.5/1
0.69
u
-0.87
2.53
4.20
2.05
0/0.5
0.78
-0.94
2.0
0.65
u
-0.83
0
0.52
-0.68
1.0
-0.86
u
0.68
TRỰC TIẾP 06:30AM
Cerro Porteno
Libertad
Hòa
0.82
0/0.5
-0.98
2.5
0.94
u
0.88
2.84
2.24
3.10
0
-0.90
0.74
1.0
0.96
u
0.86
3.50
2.88
2.05
0
-0.87
0.71
2/2.5
0.69
u
-0.87
0.58
0/0.5
-0.74
0.5/1
0.57
u
-0.75
ECUADOR SERIE A
TRỰC TIẾP 02:00AM
Independiente del Valle
Orense SC
Hòa
1/1.5
0.99
0.85
2.5/3
0.80
u
-0.98
1.42
5.20
4.50
0.5
0.99
0.85
1/1.5
-0.95
u
0.77
1.99
5.20
2.35
1.0
0.72
-0.88
3.0
-0.95
u
0.77
0/0.5
0.54
-0.70
1.0
0.61
u
-0.79
TRỰC TIẾP 04:30AM
9 de Octubre FC
LDU Quito
Hòa
-0.98
0/0.5
0.82
2.5
0.87
u
0.95
2.95
2.09
3.30
0.65
0/0.5
-0.81
1.0
0.81
u
-0.99
3.80
2.57
2.14
0.75
0.5
-0.91
2.5/3
-0.91
u
0.73
0
-0.76
0.60
1/1.5
-0.75
u
0.57
TRỰC TIẾP 07:00AM
Barcelona SC
Manta FC
Hòa
1/1.5
0.74
-0.90
2.5/3
0.87
u
0.95
1.33
6.70
4.65
0.5
0.89
0.95
1/1.5
-0.92
u
0.74
1.89
6.00
2.36
1.5
-0.97
0.81
3.0
-0.87
u
0.69
0.5/1
-0.78
0.62
1.0
0.58
u
-0.76
SABA CLUB FRIENDLY Virtual FIFA 20 FUTSAL - 6 Mins Play
TRỰC TIẾP 12:40PM
Leicester City (V)
Olympique de Marseille (V)
Hòa
0.76
0/0.5
0.94
4.0
0.67
u
-0.97
2.59
2.06
3.80
0.65
0/0.5
-0.95
2.0
0.86
u
0.84
2.92
2.33
2.69
TRỰC TIẾP 01:00PM
Lille OSC (V)
Sporting Braga (V)
Hòa
0.5/1
-0.99
0.69
4.0
0.73
u
0.97
1.78
3.15
3.75
0/0.5
0.95
0.75
2.0
-1.00
u
0.70
2.18
3.05
2.75
TRỰC TIẾP 01:20PM
Benfica (V)
Borussia Dortmund (V)
Hòa
0.86
0.5
0.84
4.5
0.95
u
0.75
2.86
1.84
3.90
0.75
0/0.5
0.95
2.0
0.75
u
0.95
2.99
2.17
2.84
TRỰC TIẾP 01:40PM
Lazio (V)
Celtic (V)
Hòa
0/0.5
0.94
0.76
4.0
0.80
u
0.90
2.07
2.58
3.75
0
0.53
-0.83
2.0
0.90
u
0.80
2.19
3.25
2.60